Waar andere afhaken, haken wij graag aan!

Contact

Start met makkelijk verplaatsen?

Start met makkelijk verplaatsen is onze slogan, waarom eigenlijk. Een veel voorkomend spreekwoord is “gemak dient de mens” of “waarom moeilijk doen als het makkelijk kan”. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd wordt toegepast. 

Het verplaatsen van rollende objecten/transportmiddelen wordt nog vaak met de hand gedaan. Omdat we in eerste instantie denken dat het makkelijker en sneller is. Dat is misschien ook wel zo. “Wacht maar ik duw hem wel even die kant op”, “Ach dat is geen probleem dat weegt toch niet zo veel”. En ja hier ben ik zelf vaak ook schuldig aan, het duwen van iets of het snel even optillen het is ook zo gebeurd.

Echter doe je dit op regelmatige basis dan sluipen de lichamelijke klachten stap voor stap bij u en uw medewerkers naar binnen. Met in sommige gevallen permanente schade aan het lichaam. Veel voorkomende klachten aan schouders, rug, benen en armen zijn hier de oorzaak van.

U en uw medewerkers kunnen hierdoor niet meer goed functioneren, dit zorgt voor een stijging in het ziekteverzuim, minder gemotiveerde medewerkers etc.
Gezien de vergrijzing in het land en het te kort aan goede arbeidskrachten is dit een groter wordend probleem in veel branches.

Een aantal richtlijnen en voorbeelden van instanties

Als uitgangspunt mag de te duwen of trekken kar inclusief belading niet meer dan 350 kg bedragen. Daarbij gaan we uit van een kar met goede, grote wielen en een vlakke ondergrond, zonder drempels of hellingen. Als dat wel het geval is, dient bij voorkeur een lager maximum duw- en trekgewicht te worden gehanteerd. * bron: vakcentrum voor zelfstandige retail ondernemers
Let op niet meer dan 350 KG, dat is niet veel en ook nog eens goede kar, vlakke ondergrond en geen drempels of hellingen. Dat is natuurlijk vaak de meest ideale situatie, die nagenoeg niet bestaat.

DUWEN EN TREKKEN

Duwen en trekken komt meer voor dan men in het algemeen verwacht en het vervangt steeds meer het tillen en dragen van lasten. Het duwen en trekken kan belastend zijn voor het gehele lichaam of delen ervan. De vuistregels voor kracht zetten met het hele lichaam:
In beweging zetten: maximaal 30 kg duw- of trekkracht.
In beweging houden: maximaal 20 kg duw- of trekkracht.

Praktijkvoorbeelden:

Kar en gewicht                         1 meter afleggen in 2,5 seconden
(in gang brengen)
 1 meter afleggen in 5 seconden
(in gang brengen)
En daarna op gang houden 
Buisrailwagen 270 kg  18 kg  10 k  5 kg

*bron: arbocatalogus Hier wordt slechts gesproken over 270 kg,

Bij TNO hebben ze zelfs een speciale checklist, hoe om te gaan met duwen en trekken. Door u online te registeren kan u een volledige check doen, over uw duw en trek werkzaamheden. Aansluitend worden er tips gegeven.

En van die tips, is het gebruik maken van elektrische trekkers. Er worden twee voorbeelden weer gegeven. Bij een groothandel die veel werkt met rolcontainers, daar werd de inzet van een elektrische trekker de standaard. En bij een vuil ophaal dienst, waar de elektrische trekker werd ingezet om de vuilcontainers naar de vuilniswagen te verplaatsen.

Van die typische zaken waar je normaal zou zeggen “dat doe ik wel even” maar nu door gebruik te maken van de hulpmiddelen inziet dat het voor je lichaam een stuk vriendelijker is. verplaatsen van rolcontainer zonder elektrotrekker

Is dit herkenbaar voor u of binnen uw bedrijf. Sta dan eens stil bij het starten van makkelijk verplaatsen. Kijk binnen uw bedrijf hoe u het proces kan vergemakkelijken door ze inzet van eventuele elektrische hulpmiddelen. Vergeet niet dat u en uw medewerkers het grootste kapitaal zijn binnen uw bedrijf. Draag ook bij aan goed ondernemerschap, door uzelf en uw medewerkers de tools te bieden die het werken makkelijker en eenvoudiger maken.

Wij helpen u daar natuurlijk graag bij, los van elektrische trekkers zijn wij ook in staat om karren volledig elektrisch te maken. 

Binnen uw bedrijf behoeften aan oplossingen voor uw probleem?

Contact